Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Drukuj Email

W 2018 r. SP ZOZ w Myślenicach otrzymał dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
w kwocie 55 000 zł brutto na:
1. Zakup defibrylatora pediatrycznego z wyposażeniem, dla potrzeb Oddziału Dziecięcego szpitala
2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego
i wewnętrznego na terenie SPZOZ w Myślenicach

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do ograniczenia szkód powstałych w związku z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą prewencją w życiu codziennym oraz ochroną mienia przed kradzieżą

 
Klauzula informacyjna Drukuj Email

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2,  32-400 Myślenice, tel. 12 273 03 55 (informacja)

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Elżbieta Seweryn z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udzielania świadczeń medycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotowy zakres oraz  zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji zadań wynikających z umowy spółki zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia świadczeń medycznych zgodnie z przepisami w/w aktów prawnych oraz przepisów wykonawczych. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.  Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- Narodowy Fundusz Zdrowia,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach usługi niezbędne do wykonania świadczeń medycznych,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w celu udzielenia świadczeń medycznych, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach jest brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego.

 
Nowy rzecznik praw pacjenta Drukuj Email

Uprzejmie informuje, że Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, powołała z dniem 30 października 2017 r. na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca.

 

Jednocześnie informuje, że została zmieniona domena Rzecznika Praw Pacjenta na adres www.rpp.gov.pl oraz godziny pracy ogólnopolskiej infolinii, która obecnie czynna jest od pon. - pt. w godzinach 8.00 - 20.00.

Został również uruchomiony nowy adres do korespondencji e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze Drukuj Email

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że 1 lutego br. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Znajdą się tutaj oprócz informacji dla pacjentów także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów oraz informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy:

https://twitter.com/RzeczPacjenta

Zachęcamy również do polubienia strony na Facebooku  https://www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta/

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób ścisły i komplementarny regulują sposób ochrony praw pacjenta i konkretnie wskazują organ stojący na straży tych praw - Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta został ustanowiony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na mocy art. 42 ust. 1 ww. ustawy, Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjenta określonych we wskazanej ustawie oraz w przepisach odrębnych i na mocy tej ustawy nazwa ta jest zastrzeżona.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta uważa za społecznie uzasadnione, aby w podmiotach prowadzących działalność leczniczą były zatrudniane osoby zajmujące się prawami pacjenta, jednakże nie mogą one używać nazwy Rzecznika Praw Pacjenta. Najstosowniejszą nazwą jaką można by było w przypadku takich osób zastosować - to Pełnomocnik ds. praw pacjenta.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Od dziś w całym kraju, we wszystkich OW NFZ rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

 
Rejestracja elektroniczna Drukuj Email

Elektroniczna rejestracja umożliwia samodzielną rejestrację do poradni naszego szpital przez internet oraz podgląd wyników badań wykonanych w naszych laboratoriach po 1.01.2016r.

Aby korzystać z elektronicznej rejestracji konieczne jest założenie konta na naszym portalu oraz jednorazowo osobiste stawiennictwo w rejestracji szpitala (budynek administracji) celem potwierdzenia tożsamości

Potwierdzenie to polega na okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Jest to konieczne  aby osoba znająca nasz nr PESEL nie założyła konta na siebie uzyskując tym samym dostęp do naszych danych medycznych.

Serdecznie zapraszamy do zakładania kont pod adresem info.szpitalmyslenice.pl (wymagana obsługa Adobe FlashPlayer)

Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszego portalu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2