Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Porody rodzinne Drukuj Email

Mając na uwadze aktualne Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii, w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22.05.2020r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2020r. wznawia stopniowo możliwość odbywania "porodów rodzinnych".

Więcej…
 
Zmiana lokalizacji Działu skarg i wniosków Drukuj Email

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie uległa lokalizacja Działu skarg i wniosków.

Obecnie mieści się on w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

Nowy adres do korespondencji: Dział skarg i wniosków, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej pozostają bez zmian (tel.: 12 29 88 404, fax: 12 29 88 320, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Porody rodzinne Drukuj Email

W związku z licznymi zapytaniami SP ZOZ Myślenice uprzejmie informuje, że podejmuje stopniowe stosowne przygotowania umożliwiające odbywanie porodów w obecności osoby towarzyszącej (porody rodzinne). Jednakże, w oparciu o stanowisko PP Konsultantów Krajowych ds. Ginekologii i Położnictwa oraz ds. Perinatologii z dnia 14.05.2020 i w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 (Dz.U. nr 792) mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz bezpieczeństwo personelu medycznego nadal NIE ZALECA SIĘ ŁAGODZENIA OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PORODÓW RODZINNYCH.

O jakichkolwiek zmianach Dyrekcja szpitala będzie informować na bieżąco.

 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa Drukuj Email

Kwota 1 331 754,46 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej!

5 maja br. SP ZOZ w Myślenicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Więcej…
 
Wznowienia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach Drukuj Email

ZARZĄDZENIE nr  28/2020

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach ograniczonych w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19) oraz podejmując działania zmierzające do stopniowego wznowienia bieżącej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów w SPZOZ w Myślenicach czasowo zawieszonych na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach nr 21/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Począwszy od dnia 11 maja 2020 r. zarządza się stopniowe wznawianie zawieszonej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów.

 

§ 2.

Wznowienie działalności, o której mowa w § 1, dotyczy:

a)     Świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi w zakresie:

- urazowo – ortopedycznym,

- chirurgii ogólnej,

- ginekologii i położnictwa,

b)     Świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnie Specjalistyczne,

c)     Świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

d)     Świadczeń zdrowotnych realizowanych w pracowniach diagnostycznych,

e)     Świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych.

 

Więcej…
 
Okresowe zawieszenie: planowych przyjęć od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020r. Drukuj Email

ANEKS nr 3 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

do ZARZĄDZENIA nr  21/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Myślenicach z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 

Więcej…
 
Okresowe zawieszenie: planowych przyjęć od 16 marca 2020 r. do 3 maja 2020r. Drukuj Email

ANEKS nr 2 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

do ZARZĄDZENIA nr  21/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Myślenicach z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

Więcej…
 
Okresowe zawieszenie: planowych przyjęć od 16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020r. Drukuj Email

ANEKS nr 1 z dnia 27 marca 2020r. do ZARZĄDZENIA nr 21/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS­COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach - w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza, co następuje:

§1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusemSARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3