Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Informacja Starosty Myślenickiego o koronawirusie SARS-CoV-2 Drukuj Email

OSOBY POWRACAJĄCE Z KRAJÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS MOGĄ MIEĆ ZALECENIE PODDANIA SIĘ NADZOROWI EPIDEMIOLOGICZNEMU LUB KWARANTANNIE DOMOWEJ – PONIEWAŻ BĘDĄ TO W NAJBLIŻSZYM CZASIE NAJCZĘSTSZE ZALECENIA SANEPIDU

 
Zawieszenie planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach Drukuj Email

ZARZĄDZENIE nr  21/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną w związku z podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), podejmując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), na podstawie art. 11 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz.U.2019 poz. 1239) w związku z ogłoszoną i występującą w skali światowej pandemią ww. zakażenia, Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 

Więcej…
 
Koronawirus - instrukcja Drukuj Email

 
Koronawirus - ulotka Drukuj Email

 
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach Drukuj Email

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, iż realizuje projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału AiIT, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”, dofinansowany w ramach 12 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada dokonanie zakupu niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach. Okres realizacji części inwestycyjnej projektu: 2018-2019.

 
NIE CZEKAJ - RATUJ Drukuj Email

 
Telefoniczna Informacja Pacjenta Drukuj Email

 
Program wymiany ambulansów Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3