Misja Drukuj Email


MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI
SP ZOZ W MYŚLENICACH

 

Główną misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myśleniach jest ratowanie życia i pomoc w chorobie.

 

Celem działalności SP ZOZ w Myślenicach jest:

 

 • Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, możliwie najwyższej jakości dla pacjentów z obszaru działania SPZOZ bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny.
 • Prowadzenie lecznictwa zamkniętego w oddziałach szpitalnych i ambulatoryjnego w poradniach przyszpitalnych, w szczególności:
  -      badania i porady lekarskie,
  -      leczenie,
  -      badania i terapia psychologiczna,
  -      rehabilitacja lecznicza,
  -      pielęgnacja chorych,
  -      opieka nad niepełnosprawnymi,
  -      diagnostyka medyczna,
  -      orzekanie o stanie zdrowia,
  -      promocja zdrowia,
  -      działalność profilaktyczna i oświatowo - wychowawcza,
  -      realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez Organ Założycielski lub inne organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
  -      opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
  -      realizacja zadań obronnych.

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach funkcjonuje jako jedyny tego typu zakład opieki zdrowotnej na terenie całego Powiatu Myślenickiego.
 • Szpital cieszy się dobrą pozycją  na rynku świadczonych usług medycznych, mają na to wpływ wymienione poniżej czynniki:
  -      położenie i usytuowanie  Szpitala w centrum miasta,
  -      Szpital obsługuje poza mieszkańcami powiatu myślenickiego ( na którego terenie jest jedynym szpitalem ), także pacjentów z powiatu wielickiego i ziemi krakowskiej, które nie posiadają szpitali,
  -      duże doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje lekarzy  i pielęgniarek,
  -      wdrożone działania mające na celu podnoszenie jakości usług,
  -      szeroki zakres świadczonych usług medycznych,
  -      szpital jest dobrze wyposażony w stosunkowo nowe strategiczne urządzenia medyczne. Wymiana sprzętu przestarzałego jest konsekwentnie realizowana.
  -      duże zaangażowanie lokalnych samorządów w utrzymanie i działalność lecznictwa zamkniętego,
  -      stałe polepszanie infrastruktury Szpitala ? planowane dalsze remonty budynków, oddziałów, modernizacja wind itp. .

  SP ZOZ Myślenice oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w swoich oddziałach i poradniach zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ciągu roku hospitalizuje się tu blisko 10,5 tys chorych z powiatu myślenickiego i okolic.
  Dobrą opinię wśród pacjentów Szpital zawdzięcza profesjonalizmowi swojej kadry dla której uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla wolnej, świadomej decyzji pacjenta oraz dla jego zdrowia i życia to wartości nadrzędne, którym są wierni.