Informacje ogólne dla Pacjentów Drukuj Email


Informacje ogólne dla Pacjentów.

 

 • DOKUMENTY DO PLANOWANEGO PRZYJĘCIA

  Wszystkie formalności związane z przyjęciem pacjenta do Szpitala są prowadzone przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Każdy pacjent oprócz skierowania winien przedstawić odpowiednie dokumenty:
  -         osoba ubezpieczona- PESEL - w celu sprawdzenia statusu EWUŚ (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument z numerem Pesel, w przypadku dzieci aktualna legitymacja szkolna),
  -         osoba nieubezpieczona - dowód osobisty lub paszport,
  -         osoba ubezpieczona w Krajach UE - Karta Ekuz.

 

Dokumenty eWUŚ  >> ZOBACZ PLAKATY <<

 

 • WYPISY

  Opuszczając szpital lekarz prowadzący przygotowuje kartę informacyjną dotyczącą rozpoznania, badań wykonanych podczas pobytu w szpitalu oraz przebiegu choroby. Lekarz wystawia ( jeżeli zachodzi taka konieczność) odpowiednie zaświadczenie do zakładu pracy.