Blok Operacyjny Drukuj Email
BLOK OPERACYJNY
  • Kontakt:
Kierownik 012-273-02-37
Anestezjolodzy 012-273-02-97

p.o. Kierownik - lek. med. Magdalena Gracyalny

p.o.  Z-ca kierownika - lek. med Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa  -  mgr Barbara Warzecha

Blok wyposażony jest w  3 sale operacyjne:
-     ortopedyczna
-     chirurgii ogólnej
-     ginekologiczno położnicza

 

  • Rocznie wykonuje się  tu około 3700 zabiegów.

    Działalność Bloku Operacyjnego koncentruje się na całodobowym zabezpieczaniu działalności leczniczej Szpitala Powiatowego, głównie przez prowadzenie znieczuleń do operacji i zabiegów diagnostycznych podczas których personel Bloku zapewnia również opiekę pielęgniarską, służy on również pomocą przy wykonywaniu zabiegów reanimacyjnych itp.

    Odpowiednie wyposażenie i konsekwentne wprowadzanie standardów anestezjologii i intensywnej terapii w połączeniu z kompetencją i fachowością personelu są gwarancją prowadzenia bezpiecznego leczenia
    .