Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną Drukuj Email


Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną

 

 • Kontakt
Ordynator 12-273-02-69
Lekarze 12- 273-02-67
Sekretariat 12-273-02-65
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-04-55
Pielęgniarki 12-273-02-62
Intensywna Op. Kardiol. 12-273-02-66
Lekarze/ECHO 12-273-02-63
EKG Wysiłkowe 12-273-04-76

p.o Ordynatora  - Lek. med. Adam Kusiak
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Irena Mirek-Majczyk

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z zakresu:
-         chorób serca i naczyń,
-         schorzeń endokrynologicznych ( cukrzycy, tarczycy ),
-         schorzeń hematologicznych ( choroby krwi ),
-         chorób układu oddechowego,
-         chorób reumatologicznych i układowych tkanki łącznej,
-         schorzeń nerek i układu moczowego ścisła współpraca z Oddziałem Nefrologii i Stacji Dializ,
-         schorzeń przewodu pokarmowego.

 

 • W obrębie oddziału znajdują się Pracownie umożliwiające szybką diagnostykę:

 

 • Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia:
  -         cykloergometr rowerowy do prób wysiłkowych ekg,
  -         nowa cyfrowa bieżnia ruchoma do próby wysiłkowej ekg,
  -         cyfrowe aparaty holterowskie do rejestracji 24 i 48 godzinnego zapisu ekg,
  -         ambulatoryjne 24 h monitorowanie ciśnienia tętniczego.

 

 • Pracownia ultrasonografii badania wykonuje lekarz Oddziału z wieloletnim doświadczeniem,

 

 • Pracownia echokardiografii i badań naczyniowych jest wyposażona w najnowszy cyfrowy echokardiograf VIVID  jeden z najlepszych aparatów na rynku  który zapewnia najwyższą jakość obrazowania serca łącznie z obrazowaniem harmonicznym, color doppler, dopplerem ciągłym, dopplerem tkankowym. Próby obciążeniowe  stress echo- bezpośrednio kwalifikujące do koronarografii.
  W przygotowaniu: Pracownia diagnostyki endoskopowej z gastroskopią i kolonoskopią.

 

 • Oddział ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi i internistycznymi w Krakowie:
  -         uczestniczy w programie wczesnego leczenia interwencyjnego zawału mięśnia sercowego ( koronarografia i koronaroplastyka ) i zapobiegania pozawałowej niewydolności serca współpracując z Szpitalem im. Jana Pawła II oraz Klinikami Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 17,
  -         udział w ogólnopolskim rejestrze ostrych zespołów wieńcowych,
  -         program leczenia świeżej cukrzycy t. 1 z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  -         z Kliniką i Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Skawińska w dziedzinie badań angiograficznych naczyń tętniczych.