Stacja Pomocy Doraźnej Drukuj Email


Stacja Pomocy Doraźnej

 

  • W jej skład wchodzą trzy jednostki ratownictwa:
    -         Zespół wyjazdowy podstawowy P, Rynek 16, 32-410 Dobczyce,
    -         Zespół wyjazdowy specjalistyczny S, ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
    -         Zespół wyjazdowy podstawowy P, Pcim 5, 32-432 Pcim.

 

Kierownik SPD   - lek.med. Zbigniew Klich


St. ratownik koordynujący - Marian Judasz

 

  • Do zapewnienia jak najlepszej pomocy poszkodowanym i osobom w stanie nagłego zagrożenia życia potrzebny jest sprawnie działający system komunikacji, odpowiednie zaplecze techniczne i wykwalifikowany personel. W chwili obecnej funkcjonuje stanowisko dyspozytora medycznego zintegrowane z oficerem dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej - jest ono etapem do powstania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w myśl Ustawy o Ratownictwie Medycznym. Zaplecze techniczne Stacja Pomocy Doraźnej posiada w stanie zadawalającym, natomiast personel jest dobrze wyszkolony do pełnienia swoich obowiązków, gdyż posiada ukończone specjalizacje i kursy z zakresu  ratownictwa.

 

  • Zapewniamy dobową gotowość do udzielania świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Świadczone usługi wykonywane są w sposób rzetelny, profesjonalny, z zachowaniem najwyższej staranności oraz z poszanowaniem praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki zawodowej.