Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Drukuj Email
  • Kontakt:
Sekretariat 12 273-02-91
Ordynator 12 273-03-72
Dyżurka Lekarska 12 273-03-35
Pielęgniarka Oddziałowa 12 273-03-34
Dyżurka Pielęgniarek 12 273-02-83

Ordynator - dr n. med. Paweł Ślęczka

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Barbara Czerwińska

Oddział prowadzi pełną diagnostykę i leczenie przypadków urazowych oraz ortopedycznych

Wykonujemy:

1. protezoplastykę pierwotną stawów biodrowych z zastosowaniem protez;

- cementowych

bezcementowych

2. Protezoplastykę rewizyjną stawów biodrowych, zarówno w aseptycznych jak i septycznych obluzowaniach protez. W aspeptycznych obluzowaniach trzpienia od 6 lat stosujemy nowoczesne tytanowe, bezcementowe trzpienie modularne, w aspeptycznych obluzowaniach panewki - rekonstrukcje panewki z zastosowaniem allogennych mrożonych liofilizowanych przeszczepów kostnych,

3. w obluzowaniach spetycznych stosujemy leczenie dwuetapowe z zastosowaniem specjalnych protez tymczasowych typu "spacer" do czasu wygojenia infekcji i założenia ostatecznej protezy.

4. Chirurgia ręki rekonstrukcją ścięgien, przeszczepy ścięgien, leczenie przykurczów i ograniczeń ruchomości palców, zmian w chorobie Dupuytrena, obarczanie kanału nadgarstka, kanału nerwu łokciowego, łącznie z transpozycją nerwu łokciowego, nowotwory ręki.

5. Leczenie operacyjne nawykowego zwichnięcia barku z zastosowaniem kotwic.

6. Zabiegi artoskopowe kolana: szycie łękotek, rekonstrukce więzadeł krzyżowych, artroskopie diagnostyczne i leczenie shavingiem, artroskopowe synovectomie.

7. Paluch koślawe i wszystkie deformacje stopy.

W traumatologii Oddział specjalizuje się w leczeniu:

1. Zaburzeń zrostu z zastosowaniem przeszczepów autogennego szpiku kostnego.

2. Leczeniu skomplikowanych złamań kości.

3. Złamaniach stawowych, zwłaszcza stawu kolanowego z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań leczniczych.

4. Złamaniach wieloodłamowych trzonów kości długich jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, stosujących  nowoczesne gwoździe śródszpikowe II generacji, oraz płytki LCP.

5. W złamaniach krętarzowych nowoczesne gwoździe śródszpikowe typu PFN oraz nowoczesne płytki DHS.

6. Stosujemy pełny zakres leczenia operacyjnego w złamaniach kości ręki i nadgarska.

7. Operacyjne leczenie niestabilnych złamań dalszej nasady kości promieniowej z zastosowaniem rekontrukcyjnych płytek dłoniowych i grzbietowych.

8. Specjalizujemy się w operacyjnym leczeniu skomplikowanych złamań bliższej nasady kości ramiennej i złamaniach stawowych stawu łokciowego.

9. Śruby Herberta w złamaniach kości łódkowatej nadgarstka.

10. Nowoczesne rozwiązania w złamaniach typu "pilon"

 

W swojej codziennej pracy korzystamy z konsultacji różnych specjalności. Pacjenci korzystają z pełnego zaplecza diagnostycznego szpitala oraz w razie potrzeby z konsultacji specjalistycznych.