O projekcie Drukuj Email

 

1 lipca br. Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia opublikował listę rankingową projektów składanych w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych - dofinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Na liście rankingowej znalazło się 398 projektów z czego 37 projektów otrzymało rekomendację do dofinansowania. Wśród najlepszych znalazł się również projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pt. „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”, którego łączna wartość wynosi 6 399 010,00 zł.,  natomiast wartość dofinansowania to  5 119 208,00 zł.

W ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane Oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologiczny, zostanie zakupiony najwyższej jakości sprzęt medyczny m.in. system intensywnego nadzoru parametrów życiowych, wielostanowiskowy system nadzoru położniczego, aparaty usg. Zostanie również  wdrożony i przeprowadzony program wczesnego wykrywania wad wrodzonych poprzez badania perinatalne. Przewiduje się, że liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych wyniesie około 1800 osób. W ramach projektu odbędzie się również cykl szkoleń  dla personelu medycznego, którymi zostanie objętych około 50 osób, jak również przeprowadzone zostaną programy edukacyjne na rzecz kobiet w ciąży w ramach szkoły rodzenia.

 

> Zobacz prezentację multimedialną <