Modernizacja SZ SPZOZ Drukuj Email

 

W dniu 30.09 2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą:

"Modernizacja systemu zarządzania SP ZOZ w Myślenicach z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz wdrożeniowych e-usług".

Realizacja projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie elektronicznego systemu zarządzania SPZOZ w Myślenicach została zakończona 32.12.2015r.

Całkowita wartość projektu to 1 347 072,77zł

Udział własny SPZOZ w Myślenicach 336 768,19 zł

Nasz system informatyczny został rozbudowany o moduły:

  • Ruch chorych
  • Zlecenia
  • Laboratorium
  • Punkt pobrań
  • Interfejsy do aparatów w laboratorium
  • Zakażenia Szpitalne
  • Rehabilitacja
  • Medycyna Pracy
  • Pracownia Diagnostyczna
  • Przychodnia - Gabinet lekarski
  • Przychodnia – Recepcja/Rejestracja
  • e-Pacjent
  • e-Kontrahent
  • Dokumentacja Formularzowa