Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Drukuj Email

W 2018 r. SP ZOZ w Myślenicach otrzymał dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
w kwocie 55 000 zł brutto na:
1. Zakup defibrylatora pediatrycznego z wyposażeniem, dla potrzeb Oddziału Dziecięcego szpitala
2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego
i wewnętrznego na terenie SPZOZ w Myślenicach

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do ograniczenia szkód powstałych w związku z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą prewencją w życiu codziennym oraz ochroną mienia przed kradzieżą