Małopolska Tarcza Antykryzysowa Drukuj Email

Kwota 1 331 754,46 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej!

5 maja br. SP ZOZ w Myślenicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

W ramach projektu SP ZOZ w Myślenicach zakupi sprzęt medyczny o wartości 711 754,46 zł, w tym: aparat RTG – ramię C, aparat do znieczulania, diatermię chirurgiczną z wyposażeniem, aparat USG, kardiomonitor, aparat do EKG oraz karetkę pogotowia wraz z wyposażeniem o wartości 620 000,00 zł.

https://www.malopolskainwestuje.pl/projekty/malopolska-tarcza-antykryzysowa---pakiet-medyczny