spis telefonów Drukuj Email

Rejestracja elektroniczna


SPIS TELEFONÓW

 

Informacja telefoniczna


12-273-03-55 
12-273-02-05
Sekretariat dyrektora

12-273-03-24

fax 12-272-18-55
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGI  i INTENSYWNEJ TERAPII
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-02
Pielęgniarki 12-273-02-66
Lekarze 12-273-03-32
BLOK OPERACYJNY
Pielęgniarki
12-273-04-03
Lekarze 12-273-03-19
Lekarze Dyżurni 12-273-03-07
Sala Wybudzeń
12-273-03-49
Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z pododdziałem Intensywnej opieki pooperacyjnej
Ordynator 12-273-02-86
Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat 12-273-02-90
Lekarze 12-273-02-19
Pielęgniarki 12-273-02-95
Intensywna
12-273-02-89
Oddział Chirurgii urazowo - ortopedycznej
Ordynator 12-273-03-72
Lekarze / Sekretariat 12-273-02-91
Lekarze 12-273-03-35
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-34
Pielęgniarki 12-273-02-83
Oddział Dziecięcy
Ordynator 12-273-02-54
Lekarze 12-273-02-53
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-74
Pielęgniarki 12-273-02-57
Oddział Ginekologiczno - Położniczy wraz z Blokiem Porodowym
Ordynator 12-273-02-78
Lekarze 12-273-03-63
Sekretariat / Lekarze 12-273-02-81
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-82
Pielęgniarki / Położne 12-273-02-87
Sala Porodowa 12-273-02-36
Lekarze - Blok Porodowy

12-273-04-88

12-273-03-63

Pacjentki - Położnictwo 12-273 02-77
Oddział Chorób Płuc
Ordynator 12-273-03-47
Lekarze 12-273-02-92
Sekretariat 12-273-03-36
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-56
Pielęgniarki 12-273-03-48
Pacjenci 12-273-03-68
Oddział Neonatologiczny
Ordynator / Lekarze 12-273-02-80
Pielęgniarki 12-273-02-79
Sekretariat 12-273-02-96


Oddział Neurologiczny
Ordynator 12-273-03-52
Pielęgniarki 12-273-03-46
Sekretariat/Oddziałowa 12-273-02-71
Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną
Ordynator 12-273-02-69
Lekarze 12-273-02-63
Sekretariat 12-273-02-65
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-04-55
Pielęgniarki 12-273-02-62
Intensywna Op. Kardiol.
Pielęgniarki
12-273-02-66
Intensywna Op. Kardiol. lekarze 12-273-02-67
EKG wysiłkowe 12-273-04-76
Oddział Zakaźny
Ordynator 12-273-03-04
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-06
Pielęgniarki 12-273-03-03
Sekretariat 12-273-03-50

Poradnia Chorób Zakaźnych

12-273-03-02

Dyżurka Lekarska

12-273-03-54
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Kierownik / Lekarze 12-273-02-46
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-76
Pielęgniarki 12-273-03-09
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kierownik 12-273-03-70
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-79
Dyspozytor 12-273-03-64
Pielęgniarki 12-273-02-03
Sekretarka medyczna 12-273-02-17
Sala obserwacyjna 12-273-02-28
Gab. Laborat. Diagnost. 12-273-03-13
Gabinet Pediatryczny 12-273-03-19
Gabinet Ginekologiczny 12-273-03-05


Apteka szpitalna
Kierownik 12-273-03-87
Technicy 12-273-02-35 
12-273-02-38
Rejestracja ogólna

12-273-03-40

12-273-04-01

Poradnie specjalistyczne
Poradnia Alergologiczna 12-273-03-73
Poradnia Chirurgiczna 12-273-02-07
12-273-02-08
Poradnia Kardiologiczna 12-273-02-09
Poradnia Medycyny Pracy 12-273-02-72
Poradnia Pulmonologiczna j.n.
Lekarz 12-273-03-77
Rejestracja 12-273-03-93
Pracownia Rehabilitacyjna 12-273-03-51
Poradnia Reumatologiczna 12-273-02-14
Poradnia Urologiczna 12-273-02-16
Poradnia Zdrowia Psychicznego 12-273-02-21
Poradnia Leczenia Uzależnień 12-273-02-13
Poradnia Chorób Zakaźnych 12-273-03-02
Poradnia Neurologiczna 12-273-02-10
Laboratorium Analityki Medycznej
Kierownik 12-273-02-18
Rejestracja 12-273-03-23
Morfologia 12-273-02-68
Chemia 12-273-02-56
Serologia 12-273-02-30
Technicy 12-273-02-94
Laboratorium Mikrobiologiczne
Kierownik 12-273-03-75
Pracownia 12-273-03-41 
12-273-03-42
Biocenoza 12-273-03-54
Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG, USG ) i EEG
Kierownik 12-273-02-64
Sekretariat 12-273-04-58
Rejestracja 12-273-02-22
EKG 12-273-02-04
EEG 12-273-0-249,378
USG 12-273-02-11
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Główny Księgowy 12-273-03-37
Księgowość 12-273-03-27
Kasa 12-273-03-26
Sekcja ds. Kosztów i Budżetowania 12-273-03-20
Dział TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY
Kierownik 12-273-02-84Portiernia 12-273-02-00
Informacja 12-273-02-05 
12-273-02-15
Magazyn 12-273-03-43
Sekcja Żywienia

12-273-02-41

12-273-02-47

Sekcja Serwisu i Zaopatrzenia
12-273-02-23
Dział Organizacji i Nadzoru
12-273-03-18
Dział Zamówień Publicznych  i Umów 12-273-03-22 
Dział Kadr 12-273-03-11 
12-273-03-21
Dział Statystyki Medycznej 12-273-03-99 
12-273-02-73
12-243-04-57
Dział Płac 12-273-03-30 
12-273-03-31
Informatyk 12-273-03-25
Inspektor BHP 12-273-03-58
Inspektor ds. obronności i oc
12-273-03-74
Radca Prawny 12-273-03-22
Pielęgniarka Naczelna 12-273-03-65
Pielęgniarka Epidemiologiczna 12-273-03-65
STACJA POMOCY DORAŹNEJ
Biuro 12-273-03-10
Kierowcy 12-273-04-56
Dyspozytornia 12-273-03-44
OPIEKA CAŁODOBOWA
12-273-03-82