Cennik Drukuj Email
LABORATORIUM  ANALITYKI  MEDYCZNEJ
Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł)
PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ
Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu                ilościowe ozn. glukozy i białka) w dniu dostarczenia materiału 6,00
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego jw 15,00
Badanie płynu z jam ciała jw 15,00
Dobowe wydalanie białka z moczem jw 5,00
Cukier i aceton w moczu jw 5,00
Erytrocyty w moczu (liczba Adisa) jw 5,00
Mikroalbumina w moczu jw 12,00
Krew utajona w kale jw 13,00
PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULACJI
Odczyn Biernackiego OB jw 4,00
Morfologia krwi (18 param z rozmazem automat.) jw 7,00
Rozmaz mikroskopowy jw 4,00
Reticulocyty 1 dzień 5,00
Płytki krwi metodą mikroskopową w dniu dostarczenia materiału 7,00
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT w dniu dostarczenia materiału 8,00
Czas protrombinowy (PT) jw 8,00
Fibrynogen jw 9,00
D-dimer jw. 30,00
PRACOWNIA  SEROLOGII
Grupa krwi z p/ciałami 1 dzień 25,00
Antygeny grupowe krwinek czerwonych w dniu dostarczenia materiału 15,50
Antygen Kell jw. 10,00
Pośredni test antyglobulinowy PTA jw 25,00
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA jw 18,75
Mianowanie p/ciał jw 22,50
Próba zgodności dla 1 donacji jw 38,00
Próba zgodności dla następnych donacji jw 13,50
Fenotyp RH jw. 20,00
PRACOWNIA CHEMII KLINICZNEJ
Albumina w dniu dostarczenia materiału 4,00
Aminotransferaza alaninowa ALT jw 5,00
Aminotransferaza asparaginianowa AST jw 5,00
Amylaza w surowicy jw 7,00
Amylaza w moczu jw 7,00
Białko całkowite w surowicy jw 5,00
Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny 1-7 dni 15,00
Bilirubina - frakcje (wolna i związana) jw 6,00
Bilirubina całkowita jw 5,00
Próby wątrobowe (bilirubina całk. + GGTP) jw 11,00
Chlorki jw 6,00
Cholesterol całkowity jw 5,00
Cholesterol HDL jw 5,00
Profil lipidowy (chol, chol HDL, LDL, triglicerydy) jw 16,00
Fosfataza alkaliczna jw 6,00
Fosforan nieorganiczny jw 6,00
Gamma-glutamylotranspeptydaza GGTP jw 6,00
Glukoza (każde oznaczenie) jw 4,00
Doustny test obciążenia glukozą (3 pkt, 75g glukozy) jw 13,00
Doustny test obciążenia glukozą (2 pkt, 50g glukozy) jw 9,00
Dobowy profil stężenia glukozy (8 pkt) 1 dzień 32,00
Gonadotropina kosmówkowa HCG w moczu (test ciążowy) w dniu dostarczenia materiału 11,00
Gonadotropina kosmówkowa HCG w surowicu (test ciążowy) w dniu dostarczenia materiału 19,00
Kinaza kreatynowa CK jw 6,00
Kinaza kreatynowa, izoenzym CK-MB jw 7,00
Kreatynina w surowicy jw 5,00
Kreatynina w moczu jw 5,00
Klirens kreatyniny jw 11,00
Kwas moczowy jw 5,00
Magnez całkowity jw 5,00
Mocznik jw 5,00
Triglicerydy jw 6,00
Jonogram (Na+, K+) jw 6,00
Jonogram Na, K, Ca zjon jw 8,00
Wapń całkowity jw 5,00
Wapń zjonizowany jw 8,00
Żelazo jw 6,00
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) jw 11,00
Saturacja transferyny jw 11,00
Badanie równowagi kwasowo-zasadowej (gazometria) jw 9,00
Hemoglobina tlenkowęglowa HbCO jw 10,00
CRP ilościowo jw 16,00
Etanol jw. 20,00
HbA1c jw. 22,00
Lipaza jw. 9,00

IMMUNODIAGNOSTYKA
TSH 1 dzień 15,00
FT3 1 dzień 15,00
FT4 1 dzień 15,00
PSA całkowity 1 dzień 23,00
Ferrytyna 3 dni 25,00
Troponina w dniu dostarczenia materiału 26,00
Parathormon 3 dni 26,00
NT-proBNP 1 dzień 70,00
CEA 3 dni 18,00
CA - 125 3 dni 20,00
BADANIA  ZLECANE  PODWYKONAWCOM
anty-Tg ( przeciwciała przeciw tyreglobulinie ) 25,50
anty-TPO ( przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej ) 25,50
P. ciała przeciw receptorom TSH ( TraB ) 43,00
Tyreoglobulina 36,00
FSH 15,00
LH 15,00
ESTRADIOL 18,50
PROGESTERON 18,50
PROLAKTYNA 18,50
WITAMINA B12 25,50
DHEA-S 25,50
TESTOSTERON 18,50
ESTRIOL WOLNY 23,00
ALDOSTERON 36,00
PSA-WOLNY 25,50
AFP 22,00
CA-19.9 25,50
LABORATORIUM  MIKROBIOLOGICZNE
Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł)
badanie ujemne badanie  z identyfikacją i antybiogramem
Mocz 4 dni 22,00 42,00
Wymaz z gardła, migdałków, jamy ustnej j.w. 25,00 44,00
Wymaz z nosa j.w. 25,00 40,00
Wymaz z oka, wydzielina ze spojówki j.w. 25,00 40,00
Wymaz z ucha j.w. 25,00 43,00
Plwocina j.w. 25,00 45,00
Kał ( posiew w kierunku E.coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Rotawirus, Adenowirus i grzybów 5 dni 77,00
Kał  w kierunku Salmomella - Shigella 5 dni 35,00
Kał w kierunku Rotawirusów i adenowirusów w dniu dostarczenia materiału 25,00
Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureolyticum 3 dni 45,00
Materiał z ran, czyraków, ropni, odleżyn. owrzodzeń w kierunku bakterii tlenowych 4 dni 30,00 50,00
Badanie w kierunku bakterii beztlenowych 7 dni 40,00 85,00
Krew w kierunku bakterii tlenowych 7 dni 40,00 50,00
Krew w kierunku bakterii beztlenowych 7 dni 40,00 70,00
Płyny ustrojowe 4 dni 25,00 40,00
Badanie plwociny w kierunku Tbc preparat 3 dni 33,00
Badanie innych materiałów w kierunku Tbc posiew 1 miesiąc 40,00
Lekoopornośc prątków kwasoopornych 55,00
Ocena flory pochwy ( czystość pochwy ) - bakterioskopia 1 dzień 16,00
Wymaz z dróg rodnych w kierunku bakterii tlenowych, G. Vaginalis, grzybów 4 dni 26,00 48,00
Badanie w kierunku T. Vaginalis w tym samym dniu 10,00
Kał w kierunku Campylobacter 4 dni 30,00
Kontrola biologiczna autoklawów 5 dni 25,00
Kontrola jałowości  powierzchni 5 dni 40,00
Badanie bakteriologiczne wody 5 dni 100,00
BADANIA  MYKOLOGICZNE
Bad. w kier. grzybów drożdżopochod. ident. i lekowrażliwość 4 dni 17,00 45,00
Badanie w kirunku dermatofitów ze zmian skórnych, paznokci ( izolacja i identyfikacja ) 1 miesiąc 17,00 30,00
BADANIA PARAZYTOLOGICZNE
Badanie kału w kierunku Gardia lambia ( metoda Elisa ) 7 dni 33,00
Badanie kału w kierunku pasożytów ( 3 próby ) wymaz w kierunku owsików w tym samym dniu 32,00 cena trzech próbek
Badanie kału w kierunku antygenu H pylori w tym samym dniu 20,00
Badanie w kierunku Crypto-Gardia w kale w tym samym dniu 30,00
BADANIA  SEROLOGICZNE
HBsAg ( ELISA ) 2 dni 14,00
HBsAg ( badanie szybkie ) w tym samym dniu 30,00
HBsAg test potwierdzenia 2 dni 35,00
anty HBs 1 dzień 38,00
anty HCV 2 dni 35,00
HIV AG/AB 1 dzień 35,00
anty HAV IgM 1 dzień 45,00
anty HAV Total 1 dzień 40,00
CMV IgM 1 dzień 45,00
CMV IgG 1 dzień 35,00
Toxo IgM 1 dzień 45,00
Toxo IgG 1 dzień 35,00
anty-treponema 4 dni 14,00
Poziom prokalcytoniny w surowicy 1 dzień 80,00
ASO - metoda lateksowa jakościowa 1 dzień 16,00
ASO - metoda  ilościowa zahamowania hemolizy 1 dzień 30,00
RF 1 dzień 14,00
Waaler - Rose 1 dzień 27,00
CRP - metoda lateksowa jakościowa 1 dzień 10,00
CRP - metoda lateksowa półilościowa 1 dzień 17,00
SLE ( przeciwciała przeciwjądrowe ) metoda lateksowa 1 dzień 16,00
RPR 1 dzień 15,00
TPHA 1 dzień 20,00
Mononukleoza 1 dzień 18,00
Bolerioza IgM 2 tygodnie 26,00
Bolerioza IgG 2 tygodnie 26,00
H pylori w surowicy IgG 1 dzień 30,00
Różyczka IgG 1 dzień 45,00
Różyczka IgG 1 dzień 35,00
IgE całkowite 1 dzień 35,00
anti Hbe 1 dzień 45,00
Hbe Ag 1 dzień 40,00
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  ( RTG, USG ) EKG i EEG
Rodzaj  badania Cena brutto (zł)
BADANIE RTG
Zdj. czaszki - PA + boczne 36,00
Zdj. oczodołów - 1 projekcja 22,00
- ciało obce 42,00
Zdj. kk. nosa 18,00
Zdj. zatok obocznych nosa 23,00
Zdj. żuchwy 35,00
Zdj. twarzoczaszki 22,00
Zdj. podstawy czaszki 23,00
Zdj. w rzucie na potylicę 23,00
Zdj. siodła tureckiego 18,00
Zdj. łuku jarzmowego 21,00
Zdj. st. skroniowo-żuchwowego 18,00
Zdj. ślinianki 18,00
Zdj. kanałów nn. wzrokowych (Rhese) 40,00
Zdj. metodą Schullera 40,00
Zdj. metodą Stenversa 40,00
Zdj. punktowe zęba 13,00
KLATKA  PIERSIOWA
Zdj. kl. piers. - PA 26,00
- boczne 26,00
- boczne z kontrastem w przełyku 30,00
- skośne 1 zdj. 23,00
Zdj. kl. piers. dziecka do 10 roku życia - PA 22,00
- boczne 22,00
- boczne z kontrastem w przełyku 26,00
Zdj. kl. piers. noworodka 19,00
Zdj. kl. piers. i jamy brzusznej noworodka 19,00
Zdj. szczytów płuc 23,00
Zdj. warstwowe kl. piers. - 1warstwa 29,00
Zdj. warstwowe szczytów płuc 25,00
Zdj. tchawicy - 2 projekcje 28,00
- boczne szyi 18,00
Zdj. żeber 25,00
Zdj. obojczyka 22,00
Zdj. łopatki - AP 21,00
- styczne 22,00
Zdj. mostka 22,00
Zdj. st. mostkowo-obojczykowego 21,00
KRĘGOSŁUP
Zdj. kręg. szyjnego - AP + boczne 29,00
- skośne 29,00
- czynnościowe 29,00
Zdj. kręg. piersiowego - AP + boczne 37,00
- skośne 37,00
- czynnościowe 37,00
Zdj. kręg. piersiowo-lędźwiowego - AP + boczne (dzieci) 38,00
- AP 21,00
Zdj. kręg. lędźwiowego - AP + boczne 42,00
- skośne 42,00
- czynnościowe 42,00
Zdj. k. krzyżowej/ogonowej 29,00
Zdj. celowane 29,00
MIEDNICA
Zdj. kk. miednicy 28,00
Zdj. stt. biodrowych 28,00
Zdj. stt. krzyżowo-biodrowych - AP 24,00
- skośne 42,00
KOŃCZYNA  GÓRNA
Zdj. st. ramiennego - AP/osiowe 23,00
Zdj. k. ramieniowej ze st. ramiennym 22,00
Zdj. k. ramieniowej ze st. łokciowym 34,00
Zdj. k. ramieniowej transtorakalne 28,00
Zdj. st. łokciowego 28,00
Zdj. kk. przedramienia 34,00
Zdj. nadgarstka - 2 projekcje 25,00
- obustronne w 2 projekcjach 39,00
- porównawcze w projekcji grzbietowo-dłoniowej 19,00
- celowane 18,00
Zdj. kk. ręki - 2 projekcje 28,00
- obustronne w 2 projekcjach 34,00
- porównawcze w projekcji grzbietowo-dłoniowej 21,00
- wiek kostny 21,00
Zdj. palca 18,00
KOŃCZYNA DOLNA
Zdj. st. biodrowego - AP 25,00
- osiowe 25,00
Zdj. k. udowej ze st. biodrowym - 2 projekcje 42,00
Zdj. k. udowej ze st. kolanowym 32,00
Zdj. szyjki k. udowej 28,00
Zdj. st. kolanowego - AP porównawcze + boczne 32,00
- obustronne w 2 projekcjach 41,00
- AP + boczne 30,00
- tunelowe 22,00
- porównawcze AP 19,00
Zdj. rzepki - osiowe 23,00
- styczne 24,00
- boczne 17,00
Zdj. kk. podudzia ap + boczne 35,00
Zdj. Kk. podudzi porównawcze 22,00
Zdj. st. skokowego - 2 projekcje 28,00
Zdj. k. piętowej - boczne 18,00
- osiowe 17,00
Zdj. kk. stopy - 2 projekcje 28,00
- obustronne w 2 projekcjach 41,00
- porównawcze w projekcji grzbietowo-podeszwowej 19,00
Zdj. kości w gipsie (+ )  7
Opis zdjęć dostarczonych 18,00
Zdj. przeglądowe jamy brzusznej 32,00
Cystogram 21,00
Bad. przełyku 50,00
Bad. przełyku - ciało obce 53,00
Bad. żołądka i dwunastnicy 80,00
Pasaż jelitowy 115,00
Pasaż j. cienkiego 75,00
Cystografia 68,00
Cholangiografia 68,00
Fistulografia 68,00
HSG 68,00
Wlew doodbytniczy 135,00
Urografia dożylna ( cena obejmuje koszt środka kontrastowego ) 150,00
Skopia 34,00
Skopia z dokumentacją zdjęciową 63,00
BADANIE USG
USG j. brzusznej dorosłych, dzieci 48,00
USG sutków 55,00
USG tarczycy 48,00
USG przytarczyc 48,00
USG ślinianek 48,00
USG węzłów chłonnych 40,00
USG moszny 48,00
USG stawów biodrowych 48,00
USG kolana 60,00
USG tętnic szyjnych 75,00
USG naczyń obwodowych ( żył / tętnic ) 95,00
Doppler układu wrotnego 75,00
Doppler aorty brzusznej 55,00
Doppler tętnic nerkowych 90,00
USG przetoki A-V 75,00
USG przezciemiączkowe 75,00
USG tkanek miękkich 37,00
BADANIE EKG
EKG z opisem 25,00
Opis 12,00
BADANIE EEG
EEG z opisem 50,00
PRACOWNIA  REHABILITACYJNA
Rodzaj zabiegu 1 zabieg cena brutto (zł) 10 zabiegów cena brutto (zł)
Sollux 4,00 35,00
DKF ( diadermia krótkofalowa ) 5,00 45,00
Diadynamik 5,00 45,00
Galwanizacja 4,00 35,00
Jontoforeza 6,00 55,00
Ultradźwięki 6,00 55,00
Fonoforeza 7,00 65,00
Elektrostymulacja 6,00 55,00
Okłady rozgrzewające 6,00 55,00
Prądy TENS 6,00 55,00
Prądy TREBERT 6,00 55,00
Prądy KOTZA 6,00 55,00
Prądy interferencyjne 6,00 55,00
Laseroterapia punktowa 6,00 55,00
Pole magnetyczne 6,00 55,00
Masaż klasyczny częściowy ( 15 min. ) 15,00 130,00
Masaż klasyczny ( cały kręgosłup ) 30,00 250,00
Kinezyterapia indywidualna ( 30 min ) 20,00 180,00
Gimnastyka korekcyjna ( 30 min. ) 25,00 200,00
USŁUGI  INNE
Rodzaj badania Cena brutto (zł)
Gastroskopia 150,00 zł
Gastroskopia z wycinkiem 190,00 zł.  + 50,00 zł.  za każdy kolejny wycinek
Kolonoskopia 200,00 zł
Kolonoskopia z wycinkiem 250,00 zł. + 50,00 zł.  za każdy kolejny wycinek
Spirometria 30,00 zł
Spirometria z opisem 40,00 zł.
EKG - wysiłkowe 70,00 zł
Badanie KTG - ( dla pacjentek z zewnątrz ) 40,00 zł
Audiometria 10,00 zł
Badanie echokardiograficzne z opisem 75,00 zł
Badanie lekarskie (konsultacja lekarza specjalisty) 50,00 zł
Kolposkopia 60,00 zł
Holter 75,00 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego 5,00 zł
STACJA POMOCY DORAŹNEJ - TRANSPORT SANITARNY
Rodzaj usługi Opłata brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Opłata brutto za każdy przejechany kilometr
Samochód z kierowcą 20,00/h 2,50
Samochód z kierowcą + sanitariusz 30,00/h 2,50
Samochód z kierowcą + sanitariusz+ lekarz 120,00/h 2,50
Transport karetką "S" i "P" ( w ramach współdziałania systemu ratownictwa medycznego pacjentów nieubezpieczonych ) 120,00/h 2,50
opłaty dodatkowe: w godzinach nocnych ( 22-6 ), dni wolne od pracy i dni świąteczne - opłata za każdą rozpoczętą godzinę wzrasta o 65 %.

WYJAZD ZESPOŁU Z LEKARZEM DO PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH I W PRZYPADKU NIEUZASADNIONYCH WEZWAŃ*

Zespół reanimacyjny "S" 300,00/ wyjazd
Zespół ratunkowo-wypadkowy "P" 300,00/wyjazd
* nie dotyczy osób, o których mowa w art. 12 pkt 1-5 i art. 13 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

SZPITALNY  ODDZIAŁ  RATUNKOWY
Rodzaj badania Cenna brutto (zł)
intubacja 203,00 zł
tracheostomia czasowa 775,00 zł
wkłucie dożylne obwodowe 63,00 zł
wkłucie dożylne centralne 30,00 zł
wenesekcja 165,00 zł
tlenoterapia 17,00 zł
przetoczenie płynów krwiozastępczych 48,00 zł
nakłucie odmy prężnej 109,00 zł
wstrzyknięcie leku do jamy opłucnowej 102,00 zł
wprowadzenie drenu do jamy opłucnej 375,00 zł
nakłucie worka osierdziowego 191,00 zł
torakotomia zwiadowcza celem zatrzymania  krwotoku 1 804,00 zł
sonda do żołądka 50,00 zł
płukanie żołądka 141,00 zł
sonda sengstakena 254,00 zł
cewnik do pęcherza moczowego 80,00 zł
cystostomia nadłonowa 195,00 zł
blokada międzyżebrowa 341,00 zł
pośredni masaż serca 133,00 zł
umiarowienie elektryczne serca, defibrylacja 312,00 zł
przednia i tylna tamponada nosa 128,00 zł
usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych 506,00 zł
usunięcie ciała obcego z przełyku 251,00 zł
zatrzymanie krwotoku zewnętrznego 114,00 zł
hemodializa ostra 405,00 zł
wykonanie nebulizacji 25,00 zł
obserwacja medyczna + toaleta chorego 145,00 zł
pobranie materiału do badania 5,00 zł
obserwacja medyczna 61,00 zł
KRÓTKOTRWAŁA OBSERWACJA Z ZABIEGIEM OPERACYJNYM LUB GIPSOWYM
założenie opatrunku na ranę 39,00 zł
szycie prostej rany 114,00 zł
zaopatrzenie złożonej rany ręki 951,00 zł
opracowanie zakażonej rany 100,00 zł
wstrzyknięcie antidotum 18,00 zł
nakłucie stawu 84,00 zł
wstrzyknięcie dostawowe 33,00 zł
nastawienie zamknięte złamania 244,00 zł
nastawienie zamknięte zwichnięcia 146,00 zł
wyciąg szkieletowy 50,00 zł
założenie unieruchomienia gipsowego 121,00 zł
nacięcie czyraka, ropnia, ropowicy 276,00 zł
usunięcie ciała obcego ze skóry 152,00 zł
usunięcie paznokcia 146,00 zł
nacięcie ropnia okołoodbytniczego 250,00 zł
nacięcie ropnia piersi 226,00 zł
PODSTAWOWE  ZABIEGI  DIAGNOSTYCZNE
badanie fizykalne, ogólne i specjalistyczne 55,00 zł
badanie per rectum i per vaginam 25,00 zł
badanie dna oka 59,00 zł
badanie ultrasonograficzne brzucha 42,00 zł
badanie ultrasonograficzne serca 108,00 zł
gastroskopia 95,00 zł
kolonoskopia 273,00 zł
bronchoskopia fiberoskopowa 305,00 zł
elektrokardiogram 21,00 zł
nakłucie z płukaniem jamy otrzewnej 127,00 zł
nakłucie lędźwiowe 38,00 zł
wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego 89,00 zł
KRÓTKOTRWAŁA OBSERWACJA Z LECZENIEM ZACHOWAWCZYM
diagnostyczny wywiad i ocena 29,00 zł
badanie fizykalne 55,00 zł
dokumentacja medyczna 44,00 zł
monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego powyżej    2 godzin 126,00 zł
monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego 239,00 zł
monitorowanie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej 685,00 zł
monitorowanie elektrokardiograficzne 284,00 zł
wstrzyknięcie leku 36,00 zł
przetoczenie płynów krwiozastępczych 48,00 zł
przetoczenie krwi 32,00 zł
monitorowanie diurezy godzinowej 35,00 zł
wentylacja mechaniczna 524,00 zł