Spis Drukuj Email
SPIS TELEFONÓW


Informacja telefoniczna 012-273-03-55 
012-273-02-05
Sekretariat dyrektora 012-272-10-85
012-372-06-71
fax 012-272-18-55


Blok operacyjny
Kierownik 012-273-02-37
Anestezjolodzy 012-273-02-97


Oddział Chirurgii ogólnej

Ordynator 012-273-02-86
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-02-90
Pielęgniarki 012-273-02-95


Oddział Chirurgii urazowo - ortopedycznej

Ordynator / Lekarze 012-273-02-91
Sekretariat / Pielęgniarki 012-273-02-83
Oddział Dziecięcy

Ordynator 012-273-02-54
Lekarze 012-273-02-53
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-02-74
Pielęgniarki 012-273-02-57
Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Blokiem Porodowym

Ordynator 012-273-02-78
Lekarze 012-273-02-88
Sekretariat 012-273-02-81
Położne 012-273-02-87
012-273-02-82
Porodówka 012-273-02-36
Położnictwo 012-273-02-77
Oddział Chorób Płuc

Ordynator 012-273-03-47
Lekarze 012-273-02-92
Sekretariat 012-273-03-36
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-03-56
Pielęgniarki 012-273-03-48 
012-273-03-68
Oddział Neonatologiczny

Ordynator 012-273-02-80
Pielęgniarki 012-273-02-79


Oddział Neurologiczny

Ordynator 012-273-03-52
Pielęgniarka
Oddziałowa/Sekretariat
012-273-02-71
Pielęgniarki 012-273-03-46
Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną

Ordynator 012-273-02-69
Lekarze/ECHO 012-273-02-63 
012-273-02-67
Sekretariat 012-273-02-65
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-04-55
Pielęgniarki 012-273-02-62
Intensywna Op. Kardiol.
Pielęgniarki
012-273-02-66
Intensywna Op. Kardiol. lekarze 012-273-02-67
EKG wysiłkowe 012-273-04-76
Oddział Zakaźny

Ordynator 012-273-03-04
Lekarze/Sekretariat 012-273-03-54
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-03-03
Poradnia Chorób Zakaźnych 012-273-03-02
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik 012-273-02-46
Pielęgniarki 012-273-03-09
Pracownik socjalny 012-273-02-76
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik 012-273-03-70
Pielęgniarka Oddziałowa 012-273-03-79
Dyspozytor 012-372-06-80 
012-273-03-64
Pielęgniarki 012-273-02-06
Gabinet Przyjęć 012-273-02-03
Sekretarka medyczna 012-273-02-17
Sala obserwacyjna 012-273-02-28
Gab. Laborat. Diagnost. 012-273-03-13
Gabinet Pediatryczny 012-273-03-19
Gabinet Ginekologiczny 012-273-03-05
Gabinet Internistyczny 012-273-03-70
Apteka

Kierownik 012-273-03-87
Technicy 012-273-02-35 
012-273-02-38
rejestracja ogólna

012-273-03-40 
012-272-04-10
Poradnie specjalistyczne

Poradnia Alergologiczna 012-273-03-73
Poradnia Chirurgiczna 012-273-02-07
012-273-02-08
Poradnia Kardiologiczna 012-273-02-09
Poradnia Medycyny Pracy 012-273-02-72
Poradnia Pulmonologiczna
Lekarz 012-273-03-77
Rejestracja 012-273-03-93
Poradnia Rehabilitacyjna 012-273-03-73
Pracownia Rehabilitacyjna 012-273-03-51
Poradnia Reumatologiczna 012-273-02-14
Poradnia Urologiczna 012-273-02-16
Poradnia Zdrowia Psychicznego 012-273-02-21
Poradnia Leczenia Uzależnień 012-273-02-13
Poradnia Chorób Zakaźnych 012-273-03-02
Poradnia Neurologiczna 012-273-02-10
Laboratorium Analityki Medycznej

Kierownik 012-273-02-18
Rejestracja 012-273-03-23
Morfologia 012-273-02-68
Chemia 012-273-02-56
Serologia 012-273-02-30
Technicy 012-273-02-94
Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierownik 012-273-03-75
Pracownia 012-273-03-41 
012-273-03-42
Biocenoza 012-273-03-54
Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG, USG ) i EEG

Kierownik 012-273-02-64
Lekarze 012-273-04-58
Rejestracja 012-273-02-22
Pracownia 012-273-04-59 
012-273-04-60
Prac. Diagnostyki układu krążenia 012-273-02-04
Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy 012-273-03-37
Księgowość 012-273-03-27
Kasa 012-273-03-26
Sekcja ds. Kosztów i Budżetowania 012-273-03-20
Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Kierownik 012-273-02-84
Elektrycy, Mechanicy 012-273-03-88
Szwalnia 012-273-02-39
Kotłownia 012-273-03-91
Sekcja Zaopatrzenia 012-273-02-23
Sekcja Żywienia 012-273-02-41 
012-273-02-47
Portiernia 012-273-02-00
Informacja 012-273-02-05 
012-273-02-15
Magazyn 012-273-03-43
Dział Organizacji i Nadzoru

012-273-03-18
Dział Zamówień Publicznych                i Umów 012-273-03-22 
012-273-03-00
Dział Kadr 012-273-03-11 
012-273-03-21
Dział Statystyki Medycznej 012-273-03-99 
012-273-02-73
Dział Płac 012-273-03-30 
012-273-03-31
Inspektor BHP 012-273-03-58
Inspektor ds. obronności i oc
012-273-03-74
Radca Prawny 012-273-03-25
Pielęgniarka Naczelna 012-273-03-25
Pielęgniarka Epidemiologiczna 012-273-03-58
Związek Zawodowy " Solidarność" 012-273-03-97
Z.Z.P.Ochrony Zdrowia 012-273-03-86