Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Drukuj Email

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik:  lek.med. Magdalena Gracyalny

p.o. Z-ca Kierownika: Lek. Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Barbara Salawa

 

Telefon:

Lekarze: 12 273-03-32, 12 273-03-07

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 273-02-02

Sekretariat / Pielęgniarki: 12 273-02-66